Supervizare in psihologie clinica

Supervizare in psihologie clinica

Cabinetul Individual de Psihologie Maria-Magdalena Macarenco ofera sedinte de supervizare (individuala si de grup) în Psihologie Clinica, pentru cei care au obtinut dreptul de libera practica în regim de supervizare.

Sedintele de supervizare ofera suportul practic si aplicativ al cunostintelor dobândite de-a lungul anilor de pregatire în domeniul psihologiei. Organizarea este realizata în sistem tutorial, având material didactic la dispozitia supervizatului, sarcini pentru acasa, studii de caz si aplicatii practice.

Obiective propuse:

 • Promovarea unor standarde ridicate de competenta si etica profesionala, conform Standardelor de Calitate în Serviciile Psihologice[1];
 • Promovarea supervizarii ca o conditie a implementarii unor servicii de calitate catre populatie;
 • Asigurarea mentoratului pentru psihologii în supervizare.

Sedintele de supervizare profesionala (individuale sau de grup), vor urmari:

 • Ca evaluarile clinice si interventiile terapeutice primare sa se realizeze cu respectarea prevederilor Codului Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si a Normelor aprobate de Comisia de Psihologie Clinica si psihoterapie a CPR;
 • Corectitudinea aplicarii instrumentelor psihologice specifice pentru evaluarea aptitudinilor generale si speciale, a trasaturilor de personalitate, a interviurilor clinice (structurate, semistructurate sau libere);
 • Însusirea etapelor evaluarii clinice (formularea unui diagnostic nosologic ipotetic pentru descrierea tabloului clinic, identificarea unor factori etiopatogenetici cu rol în aparitia si/sau mentinerea simptomatologiei
 • Clarificarea si definitivarea diagnosticului nosologic prin inverstigarea detaliilor comportamentului si a functiilor psihice care sunt parte a tabloului clinic; încadrarea diagnosticului într-o categorie nosologica);
 • Consolidarea informatiilor si cunostintelor teoretice în psihologia clinica – definitii, metode, tehnici, clarificarea unor concepte;
 • Consiliere si supervizare practica;
 • Elaborarea studiilor de caz (evaluare, diagnostic-prezumtiv, diferential si multiaxial, elaborarea planului de tratament);
 • Dezvoltarea capacitatii de utilizare si interpretare a metodelor specifice folosite în evaluarea psihologica a persoanei si a capacitatii de observare pe baza studiului de caz;
 • Construirea raportului de evaluare psihologica;
 • Evaluarea periodica a cunostintelor acumulate si a activitatii profesionale.

Conform hotarârii Colegiului Psihologilor din Romania, supervizarea în Psihologie Clinica trebuie sa se desfasoare pe o perioada de min. 1 an si sa cuprinda min. 50 ore.

Formator-Supervizor: Maria-Magdalena Macarenco este psiholog militar si clinician principal, terapeut EMDR acreditat de EMDR Europe, cu o experienta de 14 ani. Lucreaza în mediul militar si are o practica privata în Bucuresti si Constanta. Este specializata în trauma si terapia traumei psihologice, are formare internationala iar din 2013 sustine cursuri de formare continua si workshop-uri în domeniul psihotraumatologiei.

Programul supervizarii de grup: o sedinta pe luna/4 ore.

Sedintele de supervizare se vor desfasura la Cabinetul Individual de Psihologie Maria- Magdalena Macarenco, str. Fat-Frumos 7, Bl. P13, Sect. 5

Taxa de scolarizare: 200 ron /luna (supervizare de grup), 150 ron/supervizare individuala.

Competente profesionale specifice psihologului in supervizare:

 • Evaluare psihologica/psihodiagnostic clinic- identificarea factorilor implicati în sanatate, dezvoltare si tulburare mentala, handicap/dizabilitati, evaluarea copiilor cu cerinte educationale speciale, sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie.
 • Promovarea si optimizarea sanatatii.
 • Interventie psihologica primara- consiliere psihologica primara si psihoterapii scurte –controlul primar al factorilor psihologici implicati în sanatate si boala.